PlanMan Project 2020

Tuotteen yleistiedot

Projektinhallintaohjelmisto Windows 10, 8 ja 7 ympäristöön. Monipuolinen ja uusinta tekniikkaa hyödyntävä eri aloille soveltuva projektinhallintaohjelmisto. Soveltuu erityisen hyvin rakennusalalle sekä kunnille ja kaupungeille, koska sisältää seuraavat käsitteet: suoritemäärä, menekki, kapasiteetti jne. ja paikka-aikakaavion. Erikoispiirteenä havainnollinen karttakäyttöliittymä projektien ja tehtävien esittämiseen kartta- ja ilmakuvapohjalla.

Tuotteen kuvaus
 • Ohjelmiston käyttöliittymä on toteutettu uusimmalla tekniikalla, jolla projektisuunnitelmaa voi muokata ja tarkastella eri näkökulmista hyvin joustavasti. Käyttöliittymä on helposti sovitettavissa käyttäjän tarpeeseen.
 • Ohjelmisto käyttää aikataulutuksessa toimintaverkkoa, jota voi hienosäätää ohjaavilla päivillä. Toimintaverkkoa voi muokata suoraan janakaaviossa tai paikka-aikakaaviossa.
 • Projektinhallintatoiminnot voi standardoida tehokkaasti käyttämällä ohjelman Galleria-toimintoja. Esim. Tehtävänimikkeistöt, malliprojektit ja malliverkot.
 • Resursseille voi syöttää kustannuksia ja tuloja jopa kustannus/tulo-lajitasolla tai sitten suoraan tehtävälle. Kaikesta numeerisesta tiedosta saa kuvaajia ja aikataulukoita käyttäjän tarpeiden mukaan.
 • Kaikkea suunniteltua tietoa voi seurata ja kirjata toteutumia taulukossa tai matriisissa.
 • Matriisin avulla voi pureutua kaikkeen projektilla olevaan tietoon ja saada kaavioita ristiintabuloimalla (pivot) kahta projektin käsitettä. Käytössä on myös 90 luokittelutekijää.
 • Mukautettava Office –tyylinen käyttöliittymä
 • Tehtävä- ja resurssinimikkeistöt sekä malliverkot tehostavat projektisuunnittelua.
 • Muokattavat monipuoliset kuvaajat
 • Kalenteriohjelmiin standardirajapinta esim. Outlook
 • Avoin määriteltävä tiedonsiirtorajapinta
 • Projektien ja tehtävien esittäminen karttapohjalla
 • Paikka-aikakaavion ja paikkatiedon hyödyntäminen
 • Matriisien hyödyntäminen tietojen tarkastelussa ja seurannassa
 • Näkymien ja niiden osien siirtäminen kuvina
 • Tehtävien ja resurssien luokittelu sekä luokittelutietojen käyttö kaavioissa mm. matriisissa ja kuvaajissa
 • Helppokäyttöinen moniprojekti-toiminnallisuus

Ohjelmassa on 9 kaaviotyyppiä ja 15 käsitettä. Kaikkiaan 60 erilaista näkymää projektiin!

Ohjelman eri kaaviotyypit

Ohjelman eri kaaviotyypit

2020 © PlanMan Oy | Takahuhdintie 60 | 33530 Tampere | puh. +358 400 999 063