PlanMan Project 2018

Tuotteen yleistiedot

Projektinhallintaohjelmisto Windows 10, 8 ja 7 ympäristöön. Monipuolinen ja uusinta tekniikkaa hyödyntävä eri aloille soveltuva projektinhallintaohjelmisto. Soveltuu erityisen hyvin rakennusalalle sekä kunnille ja kaupungeille, koska sisältää seuraavat käsitteet: suoritemäärä, menekki, kapasiteetti jne. ja paikka-aikakaavion. Erikoispiirteenä havainnollinen karttakäyttöliittymä projektien ja tehtävien esittämiseen kartta- ja ilmakuvapohjalla.

Tuotteen kuvaus
 • Ohjelmiston käyttöliittymä on toteutettu uusimmalla tekniikalla, jolla projektisuunnitelmaa voi muokata ja tarkastella eri näkökulmista hyvin joustavasti. Käyttöliittymä on helposti sovitettavissa käyttäjän tarpeeseen.
 • Ohjelmisto käyttää aikataulutuksessa toimintaverkkoa, jota voi hienosäätää ohjaavilla päivillä. Toimintaverkkoa voi muokata suoraan janakaaviossa tai paikka-aikakaaviossa.
 • Projektinhallintatoiminnot voi standardoida tehokkaasti käyttämällä ohjelman Galleria-toimintoja. Esim. Tehtävänimikkeistöt, malliprojektit ja malliverkot.
 • Resursseille voi syöttää kustannuksia ja tuloja jopa kustannus/tulo-lajitasolla tai sitten suoraan tehtävälle. Kaikesta numeerisesta tiedosta saa kuvaajia ja aikataulukoita käyttäjän tarpeiden mukaan.
 • Kaikkea suunniteltua tietoa voi seurata ja kirjata toteutumia taulukossa tai matriisissa.
 • Matriisin avulla voi pureutua kaikkeen projektilla olevaan tietoon ja saada kaavioita ristiintabuloimalla (pivot) kahta projektin käsitettä. Käytössä on myös 90 luokittelutekijää.
 • Mukautettava Office –tyylinen käyttöliittymä
 • Tehtävä- ja resurssinimikkeistöt sekä malliverkot tehostavat projektisuunnittelua.
 • Muokattavat monipuoliset kuvaajat
 • Kalenteriohjelmiin standardirajapinta esim. Outlook
 • Avoin määriteltävä tiedonsiirtorajapinta
 • Projektien ja tehtävien esittäminen karttapohjalla
 • Paikka-aikakaavion ja paikkatiedon hyödyntäminen
 • Matriisien hyödyntäminen tietojen tarkastelussa ja seurannassa
 • Näkymien ja niiden osien siirtäminen kuvina
 • Tehtävien ja resurssien luokittelu sekä luokittelutietojen käyttö kaavioissa mm. matriisissa ja kuvaajissa
 • Helppokäyttöinen moniprojekti-toiminnallisuus

Ohjelmassa on 9 kaaviotyyppiä ja 15 käsitettä. Kaikkiaan 60 erilaista näkymää projektiin!

Ohjelman eri kaaviotyypit

Ohjelman eri kaaviotyypit

Taulukko sisältyy ohjelman kaikkiin näkymiin ja se on aina kaavion vasemmassa reunassa. Taulukossa voi olla useita nimettyjä taulukkokielekkeitä, joissa on omat sarakemääritykset.

Janakaavio eli GANTT -kaavio on yleisin aikataulun esitysmuoto. Janakaavion saa lähes kaikista ohjelman käsitteistä mm. projektit, tehtävät, resurssit, tehtävärekisteri, resurssirekisteri ja viikkotehtävä

Lomakkeessa tarkastellaan ja muokataan taulukon yhdellä rivillä olevaa tietoa lomakemuodossa.

Aikataulukossa näytetään numeerista tietoa käyttäjän valitsemista tiedoista ja periodeista. Periodivaihtoehtoja ovat: tunti, päivä, viikko, kuukausi, kvartaali, puolivuotta ja vuosi. Useita eri periodeja kuten useita kenttiä on mahdollista näyttää yhtäaikaa.

Kuvaajalla voi havainnollistaa projektin kaikkien käsitteiden numeerista tietoa käyttäjän määritettävin kuvaajin. Kuvaajassa voi olla komponentteja useasta kentästä, joita voi tarkastella summattuna, kumulatiivisesti, päällekkäin, rinnakkain eri periodivalinnoilla ja alareunaan saa aikataulukon kuvaajan arvoista.

Matriisilla tarkastellaan taulukkomuotoisesti kahta käsitettä ja niiden muodostamaa matriisia. Käsitteen valinnalla ja matriisin ryhmittelyn vapaalla määrittelyllä voidaan halutuista tiedoista summata matriisiin kaikkia ohjelman numeerisia tietoja.

Kartalla voidaan tarkastella projektin, tehtävien ja resurssien tietoja karttapohjalla ja määritellä esim. miten kukin tehtävä näkyy kartalla.

Paikka-aikakaaviossa näytetään tehtävät tai viikkotehtävät ajan ja paikan (sijainnin) suhteen ns. vinoviiva-aikatauluna.

Kalenteri-kaaviossa tarkastellaan projektin eri kalenterien vapaa- ja loma -määrityksiä havainnollisessa kuukausiallakka-muodossa. 

2018 © PlanMan Oy | Takahuhdintie 60 | 33530 Tampere | puh. +358 400 999 063