Asiakasyritysten määrä on kasvanut tasaisesti ja on ylittänyt 300 kappaleen rajan. Asiakkaista suurin osa on rakennusliikkeitä ja muita rakennusalalla toimivia yrityksiä. Kunnat ja kaupungit muodostavat toisen ison ryhmän asiakkaistamme. Hajonta on pääkaupungistamme muutaman tuhannen asukkaan kuntaan. Kaupunkeja ja kuntia on asiakkaina 60 eri organisaatiota.