Asiakasyritysten määrä on kasvanut tasaisesti ja lähestyy 400 kappaleen rajaa. Asiakkaista suurin osa on rakennusliikkeitä ja muita rakennusalalla toimivia yrityksiä. Kunnat ja kaupungit muodostavat toisen ison ryhmän asiakkaistamme. Hajonta on pääkaupungistamme muutaman tuhannen asukkaan kuntaan. Kaupunkeja ja kuntia on asiakkaina 60 eri organisaatiota.